विजयपथ

(सदर कहाणी सत्य इतिहासावर आधारित अशी काल्पनिक कथा आहे. प्राचीन भारतीय इतिहास, कंनौज येथील तिहेरी युद्ध व तत्कालीन राजघराण्यांचा, राजकीय घटनांचा व संबंधित राजांचा केवळ मनोरंजनापूरता उल्लेख असून कथेत सांगितलेल्या सर्वच घटना ऐतिहासिक नाहीत याची सर्वांनी नोंद घ्यावी) ई. स. 792 महाराज ध्रुव धरावर्ष राष्ट्रकुट परत एकदा मोठी सेना घेऊन Read more…

आजोळ

दिवाळी निमित्त अमेय वेळात वेळ काढून कॅनडाहुन चार दिवस आलेला. एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कम्पनीमध्ये CFO होऊन गलेलठ्ठ पगार उचलणारा, सदैव महागड्या गाड्यांमध्ये फिरणारा अमेय आज खुश वाटत नव्हता. त्याचं आजोळ हरवलं होतं. तसा तो आज सुवर्णा मावशीकडे थांबलेला मात्र आजोळच्या आठवणी आज डोळ्यातलं पाणी थांबू देत नव्हत्या.

Lost Memories

Soothing cold temperatures of Pune City at a fine evening of January 2017 were having an extra romantic flavour today. This romanticism in the environment is the basic reason why the Queen of Deccan makes you fall in love with it. Harish was no longer an outsider for Pune, at least for himself.

Blind Love – Part 1

Despite of the heavy rains in the town, Aniruddh’s curiosity couldn’t let him stay in the house and he went to Django’s house.

Django used to live about half a mile from Ani’s house. Ani and Django weren’t friends. They barely knew each other. Django loved Ani’s Sister, Radhika. Django and Radhika were college mates and that’s how Django had a relationship with her.

(more…)